Wat is DOS4U?

Dutch Open Source voor U is ontstaan uit de gedachte dat de verspreiding van zogenaamde opensource software nog wel wat beter opgezet kan worden. Wij denken met een aantal projecten daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Na een aantal maanden met wat ideeen en gedachten rondgelopen te hebben, is begin deze maand besloten om het nu maar eens echt te gaan doen. Cees Jan en ik hebben daartoe een samenwerkingsverband opgericht en ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Met dit samenwerkingsverband willen wij onze ideeen openbaar maken en ter beschikking stellen aan iedereen die er iets aan denkt te kunnen hebben.

Op een volgende pagina vindt u meer over de projecten waar wij op dit moment mee bezig zijn.

Cees Jan van Deelen

Gerrit Spilt